زیتـــون | شاه بیت های مذهبی

« السلام علیکم یا اهل بیت النبوه »

وارث غدیر

روز عید است همه دیدن سادات روند

ای بزرگ همه سادات ! کجا خیمه زدی ؟!

خُم

مست تو و خاک تو هستم ، بعدِ مرگم نیز

جز با نمِ اشک غدیرت ، خُم نخواهم شد

نای نی

نی را در این بساط به نائی چه نسبت است؟

کم نیست اینکه بشنوم از خود صدای تو

اثر سلسله

صنمِ سلسله مویی که دل ما با اوست

سالها دورِ گلویش اثر از سلسله داشت

۱ ۲ ۳ . . . ۳۴ ۳۵ ۳۶
موضوعات
Designed By Erfan Powered by Bayan