زیتـــون | شاه‌بیت‌های‌مذهبی

« السلام علیکم یا اهل بیت النبوه »

رنگ ریا

در وقت قنوتم به کف آیینه گرفتم
جز رنگ ریا هیچ نمانده است به رخسار
۰ نظر

اسارت

پرواز را طاووس ها هرگز نمی فهمند
سرگرمِ خود باشی اسارت شکل می گیرد ...
۰ نظر
به عشق تو

به عشق تو

پشت کردم به گناه ، پاک شوم در رمضان
همه ترکم بکنند عیب ندارد ، تو بمان !
۰ نظر

نور امید

روندگان طریق تو، راه گم نکنند ...
که نور چشم امید و چراغ ایمانی
۰ نظر

خمار ساقی

ساقی! بدست باش... که این مستِ مِی پرست
از خُم فتاد و هنوزش خمار توست...
۰ نظر