زیتـــون | شاه بیت های مذهبی

« السلام علیکم یا اهل بیت النبوه »

شال عزا بیاورید

شال و لباس مشکی ما را بیاورید

حیّ علیَ العـزا که محرّم رسیده است

احرام نوکر

مشکی به تن نموده و احرام بسته ام

قربانی ام نما اگر این حج آخر است

حی علی العزا

« حی علی العزا » ی خدا میرسد به گوش

باید لباس مشکی خود را به تن کنیم

هدیه ی مادر

جعبه ی خیاطی زهرا (س) مرا مشهور کرد

پیرهن مشکی شیعه ، کارِ دستِ فاطمه (س) است

موضوعات
Designed By Erfan Powered by Bayan