زیتـــون | شاه بیت های مذهبی

« السلام علیکم یا اهل بیت النبوه »

مراد ما

تو خود مراد منی ، پس چه حاجت است به باب

به جز به سوی تو این ناله ها بلند مباد

باب المراد

قلب ما باب المجانین و کرامت از شما

راه تو باب المراد و استقامت از گدا

نوشته پیشانی ما

به روی صفحه پیشانی ام ملائک تو

نوشته اند سگِ خانه ی امامِ جواد (ع)

موضوعات
Designed By Erfan Powered by Bayan