زیتـــون | شاه‌بیت‌های‌مذهبی

« السلام علیکم یا اهل بیت النبوه »

چشم طبیب

رنج ما را که توان برد به یک گوشه ی چشم
شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی

۰ نظر
بهشت فاطمیه

بهشت فاطمیه

گرچه بهشت فاطمیه پر ز نعمت است

ما را بس است حال خرابی که می دهند

۰ نظر
سر به چاه

سر به چاه

باز دارد میرود چاهی بنا سازد علی (ع)

مرد وقتی گریه دارد زود خلوت می کند

۰ نظر
چشم مطهر

چشم مطهر

چشمی که در عزای تو تر می‌شود حسین(ع)!

بی‌حرمتی است خیره به نامحرمی شود

۲ نظر
بیچاره رباب

بیچاره رباب

هر کس که دید رأس تو بر روی نیزه‌ها

آهی کشید و گفت که «بیچاره مادرش»

۱ نظر