زیتـــون | شاه بیت های مذهبی

« السلام علیکم یا اهل بیت النبوه »

جوشن کبیر

آغوش وا کن از همه سو تیر می زنند

ای جثه ی صغیر مرا جوشن کبیر

ای ماه

سایه ات را از مدار روسیاهان برمدار

ماه از شب برنمیگیرد نگاه خویش را

در انتظار محرم

رمضان می گذرد با همه زیبایی ها

ای اجل ! داغ محرّم به دلم نگذاری ...

عذاب

گر قرار است بسوزم ، بزن آتش اما

جلوی قاتل ارباب عذابم نکنی ...

یا قدیم الاحسان بحق الحسین(ع)

با ذکر حسین (ع) آمده ام دست بگیری

بس نیست زمین خوردن این بنده پیاپی ؟!

موضوعات
Designed By Erfan Powered by Bayan