زیتـــون | شاه بیت های مذهبی

« السلام علیکم یا اهل بیت النبوه »

پاسخ خدا

عرفات است ولی هر که بگوید « یا رب »

پاسخش از طرف کرببلا می آید

بِالحُسَین (عیه السلام)

فرمود : « بالحسین (ع) » بگو ، گفتم و خرید

یعنی مرا دومرتبه آدم حساب کرد

موضوعات
Designed By Erfan Powered by Bayan